ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU

Giải đấu:
Chiến thuật:
Hoàn thành

Nhấn chuột vào từng vị trí trên sân để lựa chọn cầu thủ.

Chọn huấn luyện viên:

X
Nhập thông tin cá nhân:
Đội bóng của:
Địa chỉ email:
Ảnh của bạn:
Mã xác thực: Đổi mã
Chọn lại
GK
DR
DC
DC
DC
DL
DM
DM
DM
MR
MC
MC
MC
ML
MC
MC
AR
AC
AC
AC
AL
AM
AM
WR
WL
FR
FC
FL
X